Pentru  

a  

fundamenta  

și  

cuantifica,  

prin  

analiza  

cost-beneficiu,  

soluții  

fezabile  

de  

creștere  

a  

eficienței  

energetice

Energy

  

Advisor

  

  

propune

  

auditul

  

energetic

  

,

  

venind

  

astfel

  

in

  

ajutorul

  

dumneavoastră

  

pentru

  

a

  

va

  

oferi

  

o

 

imagine  

clara,  

ampla  

si  

realista  

a  

modului  

in  

care  

se  

realizează  

consumurile  

energetice,  

atât  

pe  

parte  

electrica,

dar si pe parte termica, prin determinarea ponderilor de consum pe etapele de producție si pe fluxurile auxiliare.

  Bulevardul Regina Elisabeta 54      40 21 233 0796

Tabelul de bilant si diagrama Sankey;

Analiza   bilantului   (compararea   componentelor   utile   si   de   pierderi   cu   cele realizate   in   proces   in   procese   si   instalatii   similare,      de   proiect,   de   receptie, de omologare, cunoscute pe plan intern, extern si in literatura); Bilantul optimizat; Plan de masuri si actiuni pentru cresterea eficientei energetice; Calculul de eficienta econmica a principalelor masuri stabilite; Calculul elementelor de impact asupra mediului.

Auditul energetic are in principal structura urmatoare:

Definirea conturului; Caracteristicile   tehnice   ale   principalelor   agregate   si   instalatii   continute in contur; Schema fluxului tehnologic; Prezentarea    sumara    aprocesului    tehnologic    (parametri    tehnici    si economici); Stabilirea   unitatii   de   referinta   asociate   bilantului   (ora,   ciclu,   an,   sarja tona); Aparate de masura folosite, caracteristici tehnice si clasa de precizie; Schema si puncte de masura; Fisa de masuratori; Ecuatia de bilant; Calculul    componentelor    de    bilant,    (expresii    analitice,    formule    de calcul);

  

  

  

  

  

P

entru  

a  

fundamenta  

și  

cuantifica,  

prin

analiza   

cost-beneficiu,   

soluții   

fezabile   

de

creștere    

a    

eficienței    

energetice    

Energy

Advisor

    

vă    

propune    

auditul    

energetic    

,

venind   

astfel   

in   

ajutorul   

dumneavoastră

pentru  

a  

va  

oferi  

o  

imagine  

clara,  

ampla  

si

realista   

a   

modului   

in   

care   

se   

realizează

consumurile    

energetice,    

atât    

pe    

parte

electrica,    

dar    

si    

pe    

parte    

termica,    

prin

determinarea    

ponderilor    

de    

consum    

pe

etapele     

de     

producție     

si     

pe     

fluxurile

auxiliare.

Definirea conturului; Caracteristicile    tehnice    ale    principalelor    agregate    si instalatii continute in contur; Schema fluxului tehnologic; Prezentarea   sumara   aprocesului   tehnologic   (parametri tehnici si economici); Stabilirea   unitatii   de   referinta   asociate   bilantului   (ora, ciclu, an, sarja tona); Aparate    de    masura    folosite,    caracteristici    tehnice    si clasa de precizie; Schema si puncte de masura; Fisa de masuratori; Ecuatia de bilant; Calculul   componentelor   de   bilant,   (expresii   analitice, formule de calcul);

Tabelul de bilant si diagrama Sankey;

Analiza   bilantului   (compararea   componentelor   utile   si de   pierderi   cu   cele   realizate   in   proces   in   procese   si instalatii    similare,        de    proiect,    de    receptie,    de omologare,    cunoscute    pe    plan    intern,    extern    si    in literatura); Bilantul optimizat; Plan   de   masuri   si   actiuni   pentru   cresterea   eficientei energetice; Calculul   de   eficienta   econmica   a   principalelor   masuri stabilite; Calculul elementelor de impact asupra mediului.
  Bulevardul Regina Elisabeta 54      40 21 233 0796

Auditul energetic are in principal urmatoare structura: